Wniosek o nieprzyjęcie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

W związku z pracami legislacyjnymi prowadzonymi nad Projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (wersja z dnia 28 stycznia 2020 r., numer z wykazu Prac Rady Ministrów: UD32, dalej: „Projekt”) Konfederacja Lewiatan przedstawia wniosek o nieprzyjęcie projektu ustawy.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/43/20/AG/2020