Program pilotażowy przeglądów lekowych - uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

Konfederacja Lewiatan chciałaby przedstawić następujące uwagi i propozycje zmian do tekstu projektu Rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego przeglądów lekowych opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/327/231/KO/2021