Specjalizacja i uzyskiwanie tytułu specjalisty przez farmaceutów - uwagi Lewiatana dot. rozporządzenia

W związku z opublikowaniem na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia
w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan. Ustawa o zawodzie farmaceuty wyraźnie określa, że osobą uprawnioną do sprawowania opieki farmaceutycznej jest farmaceuta. W naszej ocenie, kierunek proponowanych zmian może w przyszłości doprowadzić do sytuacji, w której wymagane będzie posiadanie specjalnych kwalifikacji uprawniających do świadczenia usług z zakresu opieki farmaceutycznej, co przełoży się na ograniczenie jej dostępności.

Pobierz pełną treść >>

Konfederacja Lewiatan, KL/295/213/KO/2021