Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - uzupełnione stanowisko Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na pismo DP-WL-0231-88/2018/DW, dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, w nawiązaniu do pisma KL/223/108/1175/DG/2019, Lewiatan przedstawił uzupełnione stanowisko do ww. projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/225/110/1175/DG/2019