Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stanowisko Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na pismo DP-WL-0231-88/2018/DW otrzymane 10 czerwca 2019r., dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów, Lewiatan przedstawił stanowisko do ww. projektu.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/223/108/1175/DG/2019