Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Konfederacja Lewiatan przedstawiła stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Pobierz stanowisko >>

Konfederacja Lewiatan, KL/436/214/DG/2018