Apel do premiera o zmiany w systemie ochrony zdrowia

„Zabranie" pacjentowi prawa do składki z uwagi na wybór procedury medycznej wykraczającej poza kwotę refundowaną ze środków publicznych jest niezgodne z konstytucją RP, ponieważ żadna z wartości ustawy zasadniczej nie legitymuje zakazu współfinansowania leczenia - napisali w liście do Donalda Tuska Konfederacja Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych.


Zdaniem obu organizacji obecna interpretacja przepisów dokonywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia uniemożliwia świadczeniodawcom pobieranie od pacjentów opłat dodatkowych za wykonywanie usług wykraczających poza świadczenia gwarantowane ze środków publicznych pod rygorem utraty prawa do leczenia ze środków refundowanych z NFZ.

Z uwagi na liczne wątpliwości co do zgodności z prawem takiej interpretacji Konfederacja Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych zwróciły się z prośbą o wydanie niezależnych opinii w celu wyjaśnienia, czy w sytuacji gdy NFZ oferuje pewną kwotę wystarczającą na dokonanie określonych procedur medycznych dopuszczalne jest, aby pacjent mógł dopłacić tak, aby otrzymać świadczenie najlepsze i najskuteczniejsze dla siebie, czy też pacjent musi dokonać wyboru pomiędzy „świadczeniem NFZ" a świadczeniem pełnopłatnym (i to pomimo, że jest ubezpieczony).

Wszystkie opinie są zgodne, że „zabranie" pacjentowi prawa do składki z uwagi na wybór procedury medycznej wykraczającej poza kwotę refundowaną ze środków publicznych jest niezgodne z konstytucją RP. Również z przepisów ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych nie wynika brak takiej możliwości, a nawet analiza przepisów wskazuje na odwrotną konstrukcję. Naszym zdaniem przepisy dopuszczają dokonywanie opłat dodatkowych za wykonywanie usług wykraczających poza świadczenia gwarantowane ze środków publicznych. Taka forma dopuszczona jest w zakresie refundacji produktów leczniczych czy wyrobów medycznych. Niezrozumiałe jest zatem upieranie się, że taka możliwość jest zabroniona przy innych świadczeniach.

Dodatkowo jest to nierówne traktowanie w ramach UE. Skoro z zasad leżących u podstaw transgranicznej opieki zdrowotnej wynika, że polski pacjent leczący się za granicą może otrzymać zwrot kosztów leczenia do wysokości kwoty refundowanej ze środków publicznych (nadwyżkę dopłaca sam), to dlaczego z takiej możliwości nie może skorzystać lecząc się w swoim kraju?

Konfederacja Lewiatan i Polska Unia Szpitali Specjalistycznych apelują do premiera o racjonalizację działań rządu i dopuszczenie, aby pacjenci mogli samodzielnie dokonywać wyboru leczenia najbardziej właściwego dla siebie bez konieczności rezygnowania z uprawnienia jakim jest refundacja ze środków NFZ do wysokości ustalonej przez płatnika publicznego.

Konfederacja Lewiatan