Seminarium:ZARZĄDZANIE WIEKIEM W TEORII I W PRAKTYCE

Zapraszamy pracodawców oraz osoby odpowiedzialne za politykę personalną w firmach i instytucjach do udziału w seminarium poświęconym zagadnieniom zarządzania wiekiem.

Według prognoz w 2050 roku połowa ludności naszego kontynentu osiągnie wiek emerytalny.
Na europejskim rynku pracy może zabraknąć ponad 160 milionów pracowników. Sytuacja ta grozi poważnymi konsekwencjami społeczno-ekonomicznymi. W wielu krajach podejmowane są działania, aby sprostać nowym wyzwaniom.
Również polscy pracodawcy powinni zastanowić się, jak inwestować i zarządzać kapitałem ludzkim w tej zmieniającej się rzeczywistości.
Zapraszamy pracodawców oraz osoby odpowiedzialne za politykę personalną w firmach i instytucjach do udziału w seminarium poświęconym zagadnieniom zarządzania wiekiem.

Celem seminariów jest wskazanie korzyści z zatrudniania osób 50 i zachęcenie do wdrażania konkretnych rozwiązań w miejscach pracy.

Seminaria będą jedną z nielicznych inicjatyw tego typu w Polsce, która dostarczy pracodawcom praktycznej, kompleksowej wiedzy z zakresu:
• pozytywnych rozwiązań sprzyjających zatrudnianiu osób starszych, wprowadzanych w firmach w innych krajach europejskich
• zarządzania różnorodnością w firmie, w tym wiekiem,
• planowanych zmian regulacji prawnych w ramach programu rządowego „Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 ”, istniejących przepisów antydyskryminacyjnych.

Warszawa, 19 maja 2009 r. (wtorek), godz. 10.00 – 14.00
Sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego, ul. Sapieżyńska 10a
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 12 maja 2009 r.
Udział w seminarium jest bezpłatny (organizator nie pokrywa kosztów dojazdu). Liczba miejsc ograniczona.

Program oraz szczegółowe informacje na temat seminarium w załączeniu do zaproszenia, a także dostępne na stronie internetowej projektu www.zysk50plus.pl.

Zaproszenie i program w wersji pdf