Rok 2022 dla sektora Life Sciences w kontekście prac instytucji unijnych

2022 rok będzie ważnym rokiem w zakresie działalności instytucji unijnych dotyczącej sektora Life Sciences - w tym branży spożywczej i farmaceutycznej. Przed nami liczne inicjatywy legislacyjne, które mogą istotnie wpłynąć na prowadzenie biznesu. Poniżej znajdą Państwo krótkie podsumowanie najważniejszych, naszym zdaniem, przyszłych działań Komisji Europejskiej.

 


Branża Farmaceutyczna 

Pandemia COVID-19 była impulsem do prac nad Europejską Unią Zdrowotną. W nadchodzącym roku prace nad nią będą kontynuowane. Komisja Europejska zapowiedziała inicjatywę nowych ram legislacyjnych dla sektora farmaceutycznego, a także rewizję prawodawstwa w zakresie leków dla dzieci i chorób rzadkich. Oba działania są wynikiem stworzenia Strategii Farmaceutycznej dla Europy, którą ściśle monitorujemy. Celem Komisji Europejskiej jest wzmocnienie innowacji i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw leków. W pełni popieramy ten cel, jako Konfederacja Lewiatan będziemy aktywnie uczestniczyć w obu konsultacjach i brać udział w dialogu z instytucjami unijnymi w zakresie rozwoju europejskiego sektora farmaceutycznego, ze szczególnym naciskiem na przywracanie łańcuchów wartości do Unii Europejskiej i budowę bezpieczeństwa lekowego Europejczyków.

Branża Spożywcza

Dużą częścią Europejskiego Zielonego Ładu jest Strategia „od pola do stołu", która stawia sobie za cel stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. W ramach Strategii przewidziane są liczne inicjatywy legislacyjne. Dla biznesu bardzo istotne będą inicjatywy dotyczące profili składników odżywczych i obowiązkowego oznaczenia wartości odżywczej z przodu opakowania. Są to zagadnienia kluczowe, które powinny zostać wypracowane w ramach szerokiego dialogu, który doprowadzi do konsensusu. Tylko w ten sposób można uzyskać jeden zharmonizowany i powszechnie stosowany system oznakowania na froncie opakowania. Projekty legislacyjne przewidziane są na IV kwartał 2022 roku. Jako Konfederacja Lewiatan monitorujemy obie inicjatywy i braliśmy udział w ramach wczesnych konsultacji publicznych oceny skutków regulacji.

 


Komentarz dla grudniowego wydania europejskiego biuletynu Lewiatana - Brussels Headlines.

Kacper Olejniczak, Ekspert Departamentu Prawa Gospodarczego ds. Branży Life Sciences
kolejniczak@konfederacjalewiatan.pl