Raport Eurofound nt. budowania zdolności skutecznego dialogu społecznego w UE

Głównym celem tego dokumentu roboczego jest zbadanie, w jaki sposób dalej wspierać budowanie zdolności w zakresie skutecznego dialogu społecznego w Unii Europejskiej. Raport zawiera przegląd Eurofound mający na celu określenie potrzeb i inicjatyw partnerów społecznych w zakresie budowania potencjału w odniesieniu do krajowych ram autonomicznych negocjacji zbiorowych, zaangażowania w europejski dialog społeczny i europejski semestr oraz rozwoju członkostwa.

Pobierz raport (j.angielski) >>