Apel BusinessEurope do Rady Europejskiej: potrzebujemy ogólnoeuropejskiej koordynacji, żeby utrzymać ożywienie gospodarcze

16-17 grudnia obraduje Rada Europejska. BusinessEurope przygotowało stanowisko skierowane do przywódców unijnych państw. - W liście podkreślono, że Rada Europejska powinna skupić się na koordynacji wysiłków w celu opanowania czwartej fali pandemii wirusa Covid, a jednocześnie na utrzymaniu ożywienia gospodarczego - mówi Kinga Grafa, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli, Stały Przedstawiciel przy BusinessEurope.

.Aby odbudować naszą gospodarkę i uzyskać trwały wzrost i zatrudnienie, UE musi poprawić konkurencyjność. Konieczne są zdecydowane działania w celu powstrzymania pandemii, kontynuowania reform strukturalnych, wzmocnienia jednolitego rynku i poprawy pozycji Europy na świecie. Takie jest główne przesłanie listu BusinessEurope wysłanego do Przewodniczącego Rady Europejskiej Charles Michel w kontekście odbywającego się obecnie szczytu Ray Europejskiej.

"Europa znajduje się w samym środku czwartej fali pandemii i obawiamy się, że państwa członkowskie po raz kolejny wprowadzą jednostronne środki ograniczające, które osłabią ożywienie gospodarcze i pogorszą i tak już poważną sytuację w kontekście łańcuchów dostaw. BusinessEurope razem z Konfederacją Lewiatan popiera apel Komisji do państw członkowskich, aby nie ograniczały one jednostronnie mobilności wewnątrz UE w związku z omikronową odmianą COVID-19 oraz aby skoordynowały swoje działania na granicach Unii" - mówi Kinga Grafa, Dyrektor Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

"W środowisku przedsiębiorców rosną obawy związane z wnioskami legislacyjnymi, które stawiają europejskie przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji podczas konkurowania na rynkach światowych. Firmy nie są w stanie poradzić sobie z niekończącym się nagromadzeniem ograniczeń i wymogów administracyjnych. Dlatego konieczne będzie zwalczanie niepotrzebnej złożoności we wnioskach legislacyjnych UE, których czasem nakładające się lub niespójne wymogi hamują rozwój europejskich przedsiębiorstw. Tylko w ten sposób poprawimy konkurencyjność unijnej gospodarki i tym samym uzyskamy trwały wzrost i zatrudnienie" - mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE

 

Cała treść listu (j.angielski) >>