Apel o opóźnienie wejścia w życie przepisów związanych z opłatą cukrową

• O przedłużenie o rok, do 1 stycznia 2022 r., terminu wejścia w życie jednego z obowiązków sprawozdawczych związanych z opłatą cukrową - apeluje do resortu finansów Konfederacja Lewiatan.
• Jego realizacja wymaga bowiem poniesienia przez przedsiębiorców wysokich kosztów związanych z wdrożeniem zupełnie nowych, zaawansowanych rozwiązań technicznych i logistycznych.

Firmy będą musiały od 1 stycznia 2021 r. wykazywać w miesięcznej informacji o wysokości opłaty cukrowej „numery partii towaru, jeśli nie są zawarte na fakturze".

Ustawa prozdrowotna nakłada na firmy zajmujące się obrotem napojami obowiązek bieżącego śledzenia towarów objętych opłatą cukrową po numerach partii - w celu udokumentowania wszystkich transakcji przeprowadzonych w każdym miesięcznym okresie rozliczeniowym.

- Śledzenie towarów nie jest niezbędnym warunkiem prawidłowego naliczenia i odprowadzenia opłaty cukrowej. Informacja składana bowiem przez przedsiębiorców będzie zawierała dane o liczbie litrów napojów objętych opłatą, wraz z danymi o zawartości cukru, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny, a także numery faktur. Brak obowiązku wykazywania numerów partii towaru nie wpłynie więc negatywnie ani na poziom przychodów generowanych przez opłatę, ani na możliwość skutecznego skontrolowania poprawności jej naliczenia przez właściwe organy. Apelujemy więc o przedłużenie do 1 stycznia 2022 r. terminu wejścia w życie obowiązku sprawozdawczego związanego z opłatą cukrową - przekonuje Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Realizacja tego obowiązku sprawozdawczego już od 1 stycznia 2021 roku będzie wymagała od przedsiębiorców wdrożenia zupełnie nowych, zaawansowanych rozwiązań technicznych i logistycznych. Ich zastosowanie wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów finansowych i organizacyjnych, w okresie kiedy wiele firmy z branży spożywczej i handlowej, znajduje się w głębokim kryzysie.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedsiębiorstwom dano zaledwie cztery miesiące na przygotowanie się do wejścia w życie nowych obowiązków. To wymusza szybkie opracowanie rozwiązań i może negatywnie wpłynąć na ich jakość (a więc i skuteczność).

Konfederacja Lewiatan