Kontrowersje wokół opodatkowania wody

• Przygotowany przez resort finansów projekt nowej matrycy VAT w zakresie stawek za „wodę w postaci naturalnej" budzi wątpliwości interpretacyjne.
• Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii alarmuje, że stawka VAT za wodę z kranu wzrośnie z 8 do 23 proc.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan efektem tego będzie wzrost cen wody. Dlatego trzeba jak najszybciej doprecyzować przepisy.

- Przedsiębiorcy obawiają się nowych przepisów i apelują o ich uszczegółowienie oraz doprecyzowanie. Inaczej wzrośnie cena wody dostarczanej wodociągami (kranówki), ale również wody ze źródeł, studni, wody transportowanej cysternami.

Nie jest jasne jaki był cel zmian wprowadzonych przez resort finansów, ale skoro już istnieją wątpliwości interpretacyjne to należy je usunąć. Naszym zdaniem nie jest zasadna też zmiana zasad ustalania taryf za wodę, przez przyjęcie odrębnych opłat za dystrybucję i za towar w postaci wody - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy obawiają się, że przedstawione propozycje dotyczące opodatkowania wody mogą być wstępem do zmian w ustalaniu taryf, polegających na naliczaniu osobno opłat za dystrybucję i wodę.

Konfederacja Lewiatan