Raport z badania nt. równości szans kobiet i mężczyzn w biznesie

Badanie przeprowadzono w ramach realizacji projektu „Równość w biznesie - praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach", którego partnerem jest Konfederacja Lewiatan.


Badanie przeprowadzono w ramach realizacji projektu „Równość w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”, którego partnerem jest Konfederacja Lewiatan.

Realizacja badania empirycznego miała na celu uzyskanie odpowiedzi na główne pytanie badawcze: w jaki sposób zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest rozumiana i realizowana w średnich firmach? Niniejszy raport podzielony jest na dwie części. W pierwszej z nich opisano wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicielek i przedstawicieli firm. Ta część zakończona jest opisem dobrych praktyk zaobserwowanych w firmach. Drugą część poświęcono analizie opinii ekspertek. Na końcu raportu zamieszczone zostały rekomendacje.

 

RAPORT

REKOMENDACJE

 

 W ramach projektu prowadzone są również szkolenia "Równość = bezpieczeństwo" w całej Polsce. Szkolenie jest ważne dla wszystkich przedstawicieli/przedstawicielek firm średnich (zatrudnienie między 50 a 249 osób), którym zależy na tworzeniu miejsca pracy wolnego od mobbingu i dyskryminacji oraz na budowaniu nowoczesnej firmy. Zapraszamy na bezpłatne, jednodniowe szkolenia w Lublinie, Gdańsku, Warszawie, Białymstoku, Toruniu, Szczecinie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu. 

 

 

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz rejestracja