10 lat po kryzysie UE radzi sobie gorzej od USA i Kanady

Dzisiaj BusinessEurope opublikowało swój "Barometr reform UE 2018 - Gospodarka UE 10 lat po rozpoczęciu kryzysu", który pokazuje, że UE musi zrobić więcej, aby poprawić swoją konkurencyjność. Otóż wynik gospodarczy UE znajduje się tylko 9% powyżej poziomu sprzed kryzysu, w porównaniu do 15% w USA i 18% w Kanadzie.

Prezydent BusinessEurope Emma Marcegaglia powiedziała:
"Nasz barometr reform na 2018 r. pokazuje, że chociaż UE ma wiele światowej klasy przedsiębiorstw, wielu innowatorów i wykwalifikowanych pracowników, to można zrobić znacznie więcej, aby osiągnąć wyższy wzrost i lepsze standardy życia. Biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone niedawno wprowadziły istotną reformę podatku od przedsiębiorstw znacząco poprawiającą ich atrakcyjność inwestycyjną, UE musi wykorzystać wszystkie możliwe sposoby do poprawienia swojej konkurencyjności.
Unia musi poradzić sobie także z rosnącymi niedoborami umiejętności na rynku pracy, które pomimo stosunkowo niedawnego ożywienia gospodarczego są już najwyższe od ponad 20 lat, tym samym stwarzając realne ryzyko, że spadki bezrobocia obserwowane w ostatnich latach wkrótce spowolnią".

Kluczowe wnioski z raportu:

• Podczas gdy UE może pochwalić się wzrostem 2,5% w 2017 r., to biorąc pod uwagę potencjał gospodarki europejskiej, jest to ciągle mało.
• Coraz więcej dowodów wskazuje na strukturalne niedopasowanie rynków pracy w UE, co stanowi realne ryzyko, że spadki bezrobocia obserwowane w ostatnich latach wkrótce spowolnią.
• Japonia i USA nadal wydają więcej na badania i rozwój niż UE, przy czym Chiny również wyprzedziły UE w tym obszarze w ostatnich latach.
• Prowadzenie działalności gospodarczej w UE jest trudniejsze niż w Stanach Zjednoczonych, z niewielkimi postępami poczynionymi w ciągu ostatnich 10 lat.


Link do publikacji: https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-reform-barometer-spring-2018-eu-economy-10-years-after-start-crisis

Link do video: https://www.businesseurope.eu/video-gallery/eu-economy-10-years-after-crisis-started-reform-barometer-2018