Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu

23 marca 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu.  

Walne Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a także dokonało wyboru władz Rady Nadzorczej na kolejną, dwuletnią kadencję. 

 

W skład Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu wchodzą:

  • Anna Karaszewska (INGEUS Sp. z o.o.) - Przewodnicząca RN
  • Halina Frańczak (Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.) - Członek RN
  • Krzysztof Zakrzewski (Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.) - Członek RN  

Wybór Zarządu odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.