Sąd Arbitrażowy Lewiatan ma 10 lat

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan obchodzi w tym miesiącu dziesiąte urodziny. Od początku systematycznie rośnie liczba spraw wnoszonych przed sąd. Wiele z nich kończy się ugodą, średni czas wydania wyroku od momentu wniesienia pozwu wynosi tylko 6 miesięcy.

Sąd zajmuje się rozstrzyganiem sporów o charakterze gospodarczym, powstałych zarówno między podmiotami krajowymi, jak i międzynarodowymi. Istnieje również możliwość orzekania na podstawie prawa obcego oraz prowadzenia postępowania w językach obcych. Dlatego też na liście arbitrów Sądu wymienieni są wybitni przedstawiciele praktyki, mający doświadczenie w sprawach o charakterze międzynarodowym.

Sąd Arbitrażowy Lewiatan prowadził projekt „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizował też projekt "Konkurencyjność Arbitrażu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W jego ramach stworzono system elektronicznego Intranetu Sądu Arbitrażowego Lewiatan (ISAL) wspomagającego prowadzenie postępowań arbitrażowych.

Odbyły się już 4 edycje konkursu arbitrażu, w których wzięło udział ponad 200 drużyn składających się z aplikantów radcowskich i adwokackich. Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan był też współorganizatorem i partnerem licznych szkoleń i konferencji. Cyklicznie organizuje tematyczne spotkania Klubu Arbitra w których biorą udział prawnicy zainteresowani tematyką (nie tylko prawnicy związani z sądem arbitrażowym). Odbyły się 3 edycje międzynarodowej konferencji dotyczącej transakcji fuzji i przejęć.

Prezes Sądu dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, bierze udział jako mówca w licznych międzynarodowych konferencjach w Paryżu, Londynie, Sztokholmie, Moskwie, Kijowie i innych. Występuje także jako arbiter i trener w konkursach VIS Moot za granicą.

Konfederacja Lewiatan