Przedstawiciele Konfederacji w Radzie Dialogu Społecznego

Prezydent Andrzej Duda 22 października powołał członków Rady Dialogu Społecznego. W Radzie, która zastąpi komisję trójstronną, będzie zasiadać 59 osób.

Rada Dialogu Społecznego zastąpi Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Obowiązująca od 11 września ustawa o RDS zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej. Komisja formalnie działa do momentu powołania pierwszego składu Rady. Tak jak w KT, w Radzie zasiądą przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu. Powoła ich prezydent Andrzej Duda na wniosek organizacji, a w przypadku rządowych członków Rady - premiera.

Konfederację Lewiatan w Radzie reprezentować będą:

  • Henryka Bochniarz - Prezydent
  • Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek - Główna Ekonomistka
  • Jeremi Mordasewicz - Doradca Zarządu
  • Jacek Męcina - Doradca Zarządu
  • Marek Kowalski - Przewodniczący Rady Zamówień Publicznych
  • Grzegorz Baczewski - Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy.